- initial version

This commit is contained in:
zytek 2002-05-31 17:39:47 +00:00
parent f10a0a72db
commit c35377824a
34 changed files with 858 additions and 0 deletions

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 5.3 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 7.8 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 8.8 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 7.3 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 6.1 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 5.8 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 4.9 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 5.8 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 6.5 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 5.7 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 5.0 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 4.2 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 6.9 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 7.8 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 5.9 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 9.6 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 6.4 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 7.4 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 7.4 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 6.8 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 5.6 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 9.3 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 11 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 6.6 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 6.9 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 6.4 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 8.4 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 6.6 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 6.6 KiB

View File

@ -0,0 +1,145 @@
<chapter id="installer">
<title>Instalacja PLD</title>
<para>
Jak zainstalować naszą dystrybucję?
</para>
<section id="installer-requirements">
<title>Minimalne wymagania sprzętowe</title>
<para>
Zanim zaczniesz, warto abyś wiedział jakie są minimalne wymaganie PLD:
komputer z procesorem 386 oraz 16 MB pamięci operacyjnej. Przy instalacji pakietów RPM
potrzebne są 32MB + swap. Instalacja base wymaga 50MB wolnego miejsca na dysku twardym.
</para>
</section>
<section id="getting-installer">
<title>Jak zdobyć program instalacyjny?</title>
<para>
Jest kilka dróg ku zainstlowaniu PLD.
</para>
<itemizedlist>
<listitem>
<para>
CD-ROM. Płytki możesz zdobyć kupując je razem z dobrym
magazynem komputerowym lub ściagnąć obrazy ISO
z sieci i wypalić je samemu.
</para>
<para>
Obrazy ISO znajdują się na <link linkend="ftp">FTP</link>
w katalogu <emphasis>/iso/current/[arch]/*.iso</emphasis>.
Jest kilka obrazów płyt, jeśli chcesz zainstalować pełny
system ściągnij wszystkie, a jeśli chcesz tylko podstawową
instalację ściągnij tylko plik *-base.iso.
</para>
</listitem>
<listitem>
<para>
Sieć. Jeśli masz dobre łącze do Internetu możesz zainstalować
PLD prosto z sieci. Jedyne co potrzebujesz to obrazy
boot-dyskietek.
</para>
<para>
Pliki obrazów znajdują się na <link linkend="ftp">FTP</link>,
w katalogu <emphasis>/current/[arch]/PLD/images</emphasis>.
Musisz ściągnąć plik <emphasis>bootdisk_net.img</emphasis>
jeśli używasz standardowych kart sieciowych (na maginstarli ISA lub PCI)
lub <emphasis>bootdisk_pcmcia.img</emphasis> jeśli
chcesz użyć kart PCMCIA. Dyskietki bootujące
dla PCMCIA wymagają również obrazu <emphasis>addons1.img</emphasis>,
który zawiera m.in. sterownimi PCMCIA niskiego poziomu.
</para>
</listitem>
<listitem>
<para>
Dysk twardy. Obraz dyskietki jest taki sam jak powyższy,
z wyjątkiem instalowania <emphasis>z dysku SCSI</emphasis>,
który wymaga <emphasis>bootdisk_scsi.img</emphasis>
oraz <emphasis>addons2.img</emphasis>, zawierającego dodatkowo
sterowniki SCSI niskiego poziomu.
</para>
</listitem>
</itemizedlist>
<para>
Jeśli używasz CD-ROMu, wkładasz płytę do napędu, ustawiasz
w BIOSie CD-ROM jako pierwsze urządzenie startowe
i uruchamiasz z niego system.
</para>
<para>
Jeśli chcesz przeprowadzić instalację przez sieć lub
z dysku twardego to przygotowujesz boot-dyskietkę
i z niej uruchamiasz system. Wszystkie nasze dyskietki
pasują do standardu 3 &amp; 1/2 calowych dyskietek.
</para>
<para>
Jest taka możliwość, że będziesz potrzebował dodatkowych dysketek.
Przypadki, w których potrzebujesz addons*.img:
<itemizedlist>
<listitem>
<para>
instalacja z dysku/cd-romu SCSI
(addons2.img)
</para>
</listitem>
<listitem>
<para>
instalacja przez sieć z użyciem kart
sieciowych tokenring, arcnet lub gigabit ethenet (addons1.img),
</para>
</listitem>
<listitem>
<para>
instalacja z urządzeń PCMCIA
(karta sieciowa, karta SCSI etc.)
(addons1.img),
</para>
</listitem>
<listitem>
<para>
instalacja z sieci przy użyciu kernela
2.4 i nie wymienionych tu modułów ethernetowych:
3c59x.o, 8139too.o, dmfe.o, eepro100.o,
ne.o, ne2k-pci.o, pcnet32.o.
(addons1.img)
</para>
</listitem>
</itemizedlist>
</para>
<para>
Nagrywanie obrazów na dyskietki można zrobić
za pomocą komendy:
<command>cat bootdisk_image >/dev/fd0</command>
</para>
<para>
Jeśli jesteś zmuszony pracować na (wszyscy-wiedzą-jakim)
nie-UNIXowym systemie, możesz użyć programu rawrite.exe
znajdującego się na <link linkend="ftp">FTP</link>
w katalogu <emphasis>/current/[arch]/PLD/dosutils</emphasis>.
</para>
</section>
&runing;
&wizard;
&unattended;
&serial-port;
</chapter>
<!-- Keep this comment at the end of the file
Local variables:
mode: xml
sgml-omittag:nil
sgml-shorttag:nil
sgml-minimize-attributes:nil
sgml-always-quote-attributes:t
sgml-indent-step:2
sgml-indent-data:t
sgml-default-dtd-file:"../dbxbook4.1.2.ced"
sgml-exposed-tags:nil
sgml-local-catalogs:nil
sgml-local-ecat-files:nil
sgml-declaration:nil
sgml-validate-command:"rxp -sxV %s %s"
sgml-parent-document:("PLD-Guide.xml" "book" "section")
End:
-->i

View File

@ -0,0 +1,120 @@
<section id="running">
<title>Jak uruchomić program instalacyjny?</title>
<para>
Jeśli już zdobyłeś instalator, możesz przystąpić
do instalacji (odkrywcze, no nie? ;)). Po prostu włącz komputer
z CD lub boot-dyskietki. Opisuję tutaj Automagicznego Instalatora
(instalation wizzard), który jest odpowiedni dla wiekszości użytkowników.
</para>
<section id="installing-intro">
<title>Intro</title>
<para>
Jest kila rzeczy, o których powinieneś wiedzieć,
zanim zaczniesz instalację:
</para>
<itemizedlist>
<listitem>
<para>
Możesz przesuwać tekst używając
strzałek, a klawiszem [Tab] przechodzisz
między elementami interfejsu.
</para>
</listitem>
<listitem>
<para>
Powłoka jest dostępna między drugą
a piątą konsolą. Logi z procesu instalacji
są zapisywane do <emphasis>/var/log/installer</emphasis>.
Możesz przejżeć je przy użyciu <emphasis>vi</emphasis>
jeśli jakieś komunikaty przewinęły się poza ekran.
Możesz też zobaczyć na szóstą konsolę (tam są logi).
</para>
</listitem>
</itemizedlist>
</section>
<section id="installing-start">
<title>Zaczynajmy</title>
<para>
Chwilę po uruchomieniu maszyny z CD/dyskietki powinieneś zobaczyć
taki obrazek:
</para>
<figure>
<title> Instalator - okno startowe</title>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="installer/installer-1.png" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
<phrase>Instalator - okno startowe</phrase>
</textobject>
</mediaobject>
</figure>
<para>
Jeśli nie potrzebujesz żadnych specjalnych opcji, naciśnij [Enter]
i poczekaj na załadowanie się jądra linuxa.
</para>
<para>
Teraz powinieneś wybrać język:
</para>
<figure>
<title>Instalator - wybór języka</title>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="installer/installer-2.png" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
<phrase>Instalator - wybór języka</phrase>
</textobject>
</mediaobject>
</figure>
<para>
W tym przewodniku używamy wersji polskiej. W następnym oknie
widzisz podsumowanie możliwości instalacyjnych:
</para>
<figure>
<title>Instalator - ekran powitalny</title>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="installer/installer-3.png" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
<phrase>Instalator - ekran powitalny</phrase>
</textobject>
</mediaobject>
</figure>
<para>
Po prostu nacisnij [Enter] i przejdziesz do głównego menu instalatora:
</para>
<figure>
<title>Instalator - główne menu</title>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="installer/installer-4.png" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
<phrase>Instalator - główne menu</phrase>
</textobject>
</mediaobject>
</figure>
</section>
</section>
<!-- Keep this comment at the end of the file
Local variables:
mode: xml
sgml-omittag:nil
sgml-shorttag:nil
sgml-minimize-attributes:nil
sgml-always-quote-attributes:t
sgml-indent-step:2
sgml-indent-data:t
sgml-default-dtd-file:"../dbxbook4.1.2.ced"
sgml-exposed-tags:nil
sgml-local-catalogs:nil
sgml-local-ecat-files:nil
sgml-declaration:nil
sgml-validate-command:"rxp -sxV %s %s"
sgml-parent-document:("PLD-Guide.xml" "book" "section")
End:
-->

View File

@ -0,0 +1,69 @@
<section id="installer-serial">
<title>Instalacja na komputerze bez monitora (konsola na porcie szeregowym)</title>
<para>
Możesz zainstalować PLD na maszynie, która nie ma monitora. Jedyne
co potrzebujesz to kabel null-modem i drugi komputer z emulatorem terminala
(minicom, kermit, HyperTerminal, cokolwiek) lub sprzętowy terminal (np. Wyse).
</para>
<para>
Konsole szeregowe są bardzo pospolite na dużych "farmach komputerów",
tam gdzie są serwery, bez stacji roboczych.
Niektóry sprzęt jak Sun SPARC, Compaq Alpha, wiele urządzeń sieciowych
jak Cisco, Fore/Marconi lub 3Com, ma wbudowaną obsługę portu
szeregowego (włączając w to BIOS).
Nie musisz trzymać monitora lub monitorów w serwerowni,
nie musisz brać monitora, aby sprawdzić dlaczego system, który aktualizowałeś
w nocy nie odpowiada itd. - bierzesz notebooka (jakiegokolwiek, jak stary 386 lub nawet
8086 ze stacją dyskietek i zainstalowanym DOSem 3.3 z programem kermit)
i nie potrzebujesz nic więcej.
</para>
<para>
Upewnij się, że posiadasz odpowiedni kabel (z siedmioma lub więcej żyłami).
Jeśli chcesz zrobić taki kabel własnoręcznie - żaden problem.
Znajdziesz schemat tutaj: <ulink url="http://www.hardwarebook.net">http://www.hardwarebook.net</ulink>
Niezapomnij sprawdzić strony Yost.com traktującej o konsolowych kablach szeregowych.
Znajdziesz tam informacje jak zrobić apapter RJ45 <--> DB9/DB25:
<ulink url="http://Yost.com/Computers/RJ45-serial/">http://Yost.com/Computers/RJ45-serial/</ulink>
</para>
<para>
Ustaw parametry terminala: szybkość 9600bps, 8 bitów danych,
bez parzystości, 1 bit stopu, bez kontroli przepływu (sprzętowa i programowa wyłączone),
z emulacją VT100 lub VT102
</para>
<para>
Uruchom program odpowiedzialny za obsługę terminala, potem włóż
bootowalną dyskietkę lub plytę CD-ROm zawierającą PLD i włącz komputer.
Jeśli Twój BIOS nie obsługuje konsoli szeregowej, poczekaj chwilkę do momentu,
aż wyświetli się logo PLD. Jeśli go nie widzisz, może to oznaczać, że wybrałeś złe
urządzenie startowe w BIOSie.
</para>
<para>
Wpisz "serial" po znaku zachęty i naciśnij ENTER. Jeśli nie możesz nic wpisać
upewnij się, że wyłączeyłeś sprzetową konrolę przepływu. Obserwuj proces ładowania jądra
i poczekaj na znak zachęty shella. Voila! Teraz możesz robić wszystko tak, jakbyś
siedział przed monitorem.
</para>
<para>
Po instalacji upewnij się, że masz pakiet getty_ps oraz
ustawioną konsolę szeregową w inittab:
<programlisting>S0:respawn:/sbin/getty ttyS0 9600 vt100</programlisting>
Przy konfiguracji lilo użyj:
<programlisting>serial=0,9600n8</programlisting>
w globalej konfiguracji oraz
<programlisting>append="console=ttyS0,9600n8"</programlisting>
dla każdego obrazu jądra. W ten sposób lilo będzie wypisywało
komunikaty na konsoli szeregowej,
a jądro będzie używać /dev/ttyS0 jako /dev/console.
</para>
<para>
Wyprubuj tego - to naprawdę działa, a jak zaczniesz używać konsoli szeregowej,
przekonasz się, że jest ona bardzo użyteczna - dla przykładu pomyśl o zdalnym
dostępie przez konsolę.
</para>
</section>

View File

@ -0,0 +1,28 @@
<section id="unattended-installation">
<title>Tryb nieinteraktywny.</title>
<para>
Plik konfiguracyjny może być utworzony przed użyciem bootdyskietki:
możesz go utworzyć lub edytować na dowolnej maszynie,
a potem włożyć na bootdyskietkę.
</para>
<para>
Najpierw utwórz gdzieś tymczasowy katalog <filename>etc</filename>,
skopiuj tam installer.conf i inne pliki. Możesz również stworzyć etc/profile,
aby uniknąc pytań o język np. <programlisting>export LANG=pl</programlisting>
</para>
<para>
Następnie:
<programlisting>tar cf config.tar etc/</programlisting>
<programlisting>gzip -9nf config.tar</programlisting>
potem podmontuj dyskietkę i skopiuj plik, lub użyj bezpośrednio
mtools
<programlisting>mcopy config.tar.gz a:config.tgz</programlisting>
Nazwa pliku musi zostać zmieniona, aby mogła być umieszczona na dosowym systemie plików.
</para>
<para>
Zaraz po zbootowaniu, system bootkietki prubuje zamontować dyskietkę i szuka
pliku <filename>config.tgz</filename>. Jeśli plik zostanie znaleziony jego
zawartość będzie rozpakowana.
</para>
</section>

View File

@ -0,0 +1,496 @@
<section id="wizard">
<title>Automagiczny Instalator</title>
<para>
Ta metoda instalacji jest stworzona dla ka¿dego u¿ytkownika,
nowicjusza jak i do¶wiadczonego administratora.
</para>
<para>
Podczas procesu instalacji bêdziesz odpowiada³
na pytania zwi±zane z Twoim przysz³ym systemem. Oto krótka
lista informacji, które powiniene¶ przygotowaæ.
</para>
<orderedlist>
<listitem>
<para>
Adresy IP Twojej maszyny, prefix sieciowy, brama (gateway),
serwer DNS; je¶li masz serwer DHCP w swojej sieci, upewnij siê,
¿e dzia³a on poprawnie.
</para>
</listitem>
<listitem>
<para>
Je¶li nie masz nowoczesnego sprzêtu, powiniene¶ posprawdzaæ
IRQ i IO adapterów sieciowych.
</para>
</listitem>
<listitem>
<para>
[...]
</para>
</listitem>
</orderedlist>
<para>
Je¶li jeste¶ gotowy to zaczynajmy! Wybierz "Automagicznego Instalatora"
z g³ównego menu:
</para>
<figure>
<title>Instalator - g³ówne menu</title>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="installer/installer-4.png" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
<phrase>Instalator - g³ówne menu</phrase>
</textobject>
</mediaobject>
</figure>
<para>
Teraz musisz wskazaæ miejsce, w którym znajduje siê drzewo dystrybucji.
</para>
<figure>
<title>Instalator - ¼ród³o instalacji</title>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="installer/installer-5.png" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
<phrase>Instalator - ¼ród³o instalacji</phrase>
</textobject>
</mediaobject>
</figure>
<para>
Do wyboru masz:
<orderedlist>
<listitem>
<para>
P³yty CD-ROM z dystrybucj± PLD,
</para>
</listitem>
<listitem>
<para>
Serwer sieciowy, ta opcja wymaga sta³ego dostêpu
do Internetu lub mirrora PLD w sieci lokalnej.
</para>
<para>
Serwer jest dostêpny przez protoko³y
<link linkend="ftp">FTP</link> lub
<link linkend="www">HTTP</link
</para>
</listitem>
<listitem>
<para>
NFS, ta opcja wymaga mirrora PLD w Twojej sieci lokalnej,
my nie udostêpniamy publicznego serwera NFS
z dystrybucj± PLD.
</para>
</listitem>
<listitem>
<para>
Dysk twardy, je¶li wcze¶niej ¶ci±gn±³e¶ dystrybucjê na swój dysk.
</para>
</listitem>
</orderedlist>
</para>
<para>
W nastêpnych przyk³adach bêdê instalowa³ PLD przez serwer FTP,
poniewa¿ uwa¿am, ¿e jest to najbardziej powszechna metoda.
</para>
<figure>
<title>Instalator - po³o¿enie drzewa instalacyjnego</title>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="installer/installer-6.png" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
<phrase>Instalator - po³o¿enie drzewa instalacyjnego</phrase>
</textobject>
</mediaobject>
</figure>
<para>
U¿yjê naszego g³ównego serwera FTP, mo¿esz zaakceptowaæ domy¶lne ustawienia,
ale zalecam u¿ycie najbli¿szego <link linkend="ftp">mirrora FTP.</link>
<link linkend="ftp">FTP mirror.</link>
</para>
<para>
Na przyk³ad, je¶li mieszkasz w Stanach Zjednoczonych wybierz serwer <emphasis>ftp.rpmfind.net</emphasis>
znajduj±cy siê na MIT w Bostonie.
<figure>
<title>Instalator - wybór serwera FTP</title>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="installer/installer-7.png" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
<phrase>
Instalator - wybór serwera FTP
</phrase>
</textobject>
</mediaobject>
</figure>
</para>
<para>
A wiêc wybierz po¿±dany mirror, potwierd¼ wybór i mo¿emy przej¶æ do nastêpnego ekranu:
</para>
<para>
<figure>
<title>Instalator - detekcja/wybór adaptera sieciowego.</title>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="installer/installer-8.png" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
<phrase>
Instalator - detekcja/wybór adaptera sieciowego
</phrase>
</textobject>
</mediaobject>
</figure>
Je¶li masz nowoczesn± kartê sieciow±, zostanie ona wykryta automatycznie.
Je¶li masz starszy sprzêt lub kartê PCMCIA, bêdziesz musia³
sam podaæ IRQ i/lub IO.
</para>
<para>
Je¶li jeste¶ gotowy, mo¿emy przej¶æ do nastêpneo ekranu:
<figure>
<title>Instalator - wpis danych o adresach sieciowych</title>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="installer/installer-9.png" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
<phrase>
Instalator - wpis danych o adresach sieciowych
</phrase>
</textobject>
</mediaobject>
</figure>
</para>
<para>
Teraz musisz podaæ informacje o Twoich dyskach twardym, inaczej mówi±c
musisz stworzyæ lub podaæ informacje o partycjach.
</para>
<para>
<figure>
<title>Instalator - schemat partycji</title>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="installer/installer-10.png" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
<phrase>
Instalator - schemat partycji
</phrase>
</textobject>
</mediaobject>
</figure>
</para>
<para>
<figure>
<title>Instalator - ³adowanie potrzebnych modu³ów i programów</title>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="installer/installer-11.png" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
<phrase>
Installer - ³adowanie potrzebnych modu³ów i programów
</phrase>
</textobject>
</mediaobject>
</figure>
</para>
<para>
<figure>
<title>Instalator - tworzenie tablicy partycji dla niespartycjonowanego dysku</title>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="installer/installer-12.png" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
<phrase>
Installer - tworzenie tablicy partycji dla niespartycjonowanego dysku
</phrase>
</textobject>
</mediaobject>
</figure>
</para>
<para>
<figure>
<title>Installer - menu g³ówne edytora partycji</title>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="installer/installer-13.png" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
<phrase>
Installer - menu g³ówne edytora partycji
</phrase>
</textobject>
</mediaobject>
</figure>
</para>
<para>
<figure>
<title>Instalator - Edytor partycji - wybór typu partucji</title>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="installer/installer-14.png" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
<phrase>
Instalator - Edytor partycji - wybór typu partucji
</phrase>
</textobject>
</mediaobject>
</figure>
</para>
<para>
<figure>
<title>Instalator - Edytor partycji - wybór rozmiaru partycji</title>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="installer/installer-15.png" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
<phrase>
Instalator - Edytor partycji - wybór rozmiaru partycji
</phrase>
</textobject>
</mediaobject>
</figure>
</para>
<para>
<figure>
<title>Instalator - Edytor partycji - wybór punktu montowania partycji</title>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="installer/installer-16.png" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
<phrase>
Instalator - Edytor partycji - wybór punktu montowania partycji
</phrase>
</textobject>
</mediaobject>
</figure>
</para>
<para>
<figure>
<title>Instalator - Edytor partycji - menu g³ówne z jedn± utworzon± partycj±</title>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="installer/installer-17.png" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
<phrase>
Instalator - Edytor partycji - menu g³ówne z jedn± utworzon± partycj±
</phrase>
</textobject>
</mediaobject>
</figure>
</para>
<para>
<figure>
<title>Instalator - Edytor partycji - wybór typu partycji dla partycji swap</title>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="installer/installer-18.png" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
<phrase>
Instalator - Edytor partycji - wybór typu partycji dla partycji swap
</phrase>
</textobject>
</mediaobject>
</figure>
</para>
<para>
<figure>
<title>Instalator - Edytor partycji - wybór rozmiary partycji swap</title>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="installer/installer-19.png" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
<phrase>
Instalator - Edytor partycji - wybór rozmiary partycji swap
</phrase>
</textobject>
</mediaobject>
</figure>
</para>
<para>
<figure>
<title>Instalator - Edytor partycji - g³ówne menu z dwiema utworzonymi partycjami</title>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="installer/installer-20.png" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
<phrase>
Instalator - Edytor partycji - g³ówne menu z dwiema utworzonymi partycjami
</phrase>
</textobject>
</mediaobject>
</figure>
</para>
<para>
<figure>
<title>Instalator - wybór profilu systemu</title>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="installer/installer-21.png" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
<phrase>
wybór profilu systemu
</phrase>
</textobject>
</mediaobject>
</figure>
</para>
<para>
<figure>
<title>Instalator - szansa na dok³adniejsze sprecyzowanie instalowanych pakietów</title>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="installer/installer-22.png" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
<phrase>
Instalator - szansa na dok³adniejsze sprecyzowanie instalowanych pakietów
</phrase>
</textobject>
</mediaobject>
</figure>
</para>
<para>
<figure>
<title>Instalator - pytanie o instalacjê dokumentacji i lokalizacji</title>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="installer/installer-23.png" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
<phrase>
Instalator - pytanie o instalacjê dokumentacji i lokalizacji
</phrase>
</textobject>
</mediaobject>
</figure>
</para>
<para>
<figure>
<title>Instalator - konfiguracja parametrów sieciowych</title>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="installer/installer-24.png" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
<phrase>
Instalator - konfiguracja parametrów sieciowych
</phrase>
</textobject>
</mediaobject>
</figure>
</para>
<para>
<figure>
<title>Instalator - has³o roota</title>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="installer/installer-25.png" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
<phrase>
Instalator - has³o roota
</phrase>
</textobject>
</mediaobject>
</figure>
</para>
<para>
<figure>
<title>Instalator - opcja - dodanie zwyk³ego u¿ytkownika</title>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="installer/installer-26.png" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
<phrase>
Instalator - opcja - dodanie zwyk³ego u¿ytkownika
</phrase>
</textobject>
</mediaobject>
</figure>
</para>
<para>
<figure>
<title>Instalator - jêzyk i strefa czasowa</title>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="installer/installer-27.png" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
<phrase>
Instalator - jêzyk i strefa czasowa
</phrase>
</textobject>
</mediaobject>
</figure>
</para>
<para>
<figure>
<title>Instalator - rozpoczêcie instalacji</title>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="installer/installer-28.png" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
<phrase>
Instalator - rozpoczêcie instalacji
</phrase>
</textobject>
</mediaobject>
</figure>
</para>
<para>
<figure>
<title>Instalator - instalacja </title>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="installer/installer-29.png" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
<phrase>
Instalator - instalacja
</phrase>
</textobject>
</mediaobject>
</figure>
</para>
</section>
<!-- Keep this comment at the end of the file
Local variables:
mode: xml
sgml-omittag:nil
sgml-shorttag:nil
sgml-minimize-attributes:nil
sgml-always-quote-attributes:t
sgml-indent-step:2
sgml-indent-data:t
sgml-default-dtd-file:"../dbxbook4.1.2.ced"
sgml-exposed-tags:nil
sgml-local-catalogs:nil
sgml-local-ecat-files:nil
sgml-declaration:nil
sgml-validate-command:"rxp -sxV %s %s"
sgml-parent-document:("PLD-Guide.xml" "book" "section")
End:
-->